Föreningen Mot Bättre Vetande

Vår målsättning är att utbilda unga och vuxna i ledarskap, sjömanskap, navigation, knopar, segling, maskin, underhållsarbete, kustkultur, havsmiljö och samarbete.

Välkommen på extra årsmöte i Föreningen Mot Bättre Vetande.

Den 15/8 2017 hålls extra årsmöte i MBV angående projektet Circum Expedition – Rescue the Sea. Mötet kommer hållas klockan 18 – 20 i föreningens lokaler Kabyssvägen 1 på Öckerö.

Under extra årsmötet kommer stabs-gruppen presentera projektplan och budget.

Vi bjuder på fika!

Vänliga hälsingar
Styrelsen

Om föreningen

Mot Bättre Vetande (MBV) är en ideell förening med säte på Öckerö i Göteborgs norra skärgård. I 39 år har MBV bedrivit verksamhet till sjöss, utforskat begreppet kunskap och gjort det andra skakar på huvudet åt. Erfarenheter vi bär med oss är t.ex. två långseglatser, införandet av elevens val i grundskolan och uppstarten av Öckerö Seglande Gymnasieskola. Framförallt är vi stolta att sedan 1978 ha gett människor samhörighet och sammanhang genom att engagera sig i föreningen och att lära sig segla!

R/S Astrid Finne

Idag bedrivs den mesta av verksamheten ombord på föreningens egna fartyg R/S Astrid Finne som mellan maj och september seglar längs nära och fjärran kuster. På vinterhalvåret arbetar vi med underhåll, snickeri och motorkunskap. Det är framförallt ungdomar som är vår målgrupp men alla intresserade är såklart välkomna! Ta chansen att segla ombord på en äkta norsk livräddningskryssare, byggd för att klara norra halvklotets hårdaste väder!

Segling

Kunskap

Hantverk

R/S Astrid Finne

Astrid Finne är byggd för att rädda liv i norra Norges farligaste vatten. En skeppare från Nordkap brukade säga: ”Det väder Astrid Finne inte klarar av har Gud ännu inte skapat”.

Fakta om R/S Astrid Finne

Hemmahamn: Öckerö

Ägare: Föreningen Mot Bättre Vetande

Byggd: Anker & Jensens varv i Vollen, Norge, 1937

Riggtyp: Ketch

Segelyta: 240 m²

Längd: 18,7 m (LOA 25 m)

Bredd: 5,5 m

Djupgånde: 3 m

Maskin: Volvo Penta D7, 265 bhp

Antal kojer: 12 elevkojer + 5 för nyckelbesättning

Bordläggning: Teak och Oregon Pine

Kontakta oss

Vill du bli en del av vårt projekt eller har några frågor? Tveka inte att höra av dig.

Föreningen Mot Bättre Vetande | Kabyssvägen 1 47531 Öckerö Göteborg

 © Copyright 2017