Styrelsen 2018/2019

Du når oss enklast via “styrelsen@mbv.se”

Michael Bossen

Michael Bossen

Ordförande

Patric Beermann

Patric Beermann

Vice Ordförande

Magnus Olindersson

Magnus Olindersson

Kassör

Mats Heideman

Mats Heideman

Ledamot

Albin Haglund

Albin Haglund

Ledamot/Underhållsansvarig

Cecilia Jönsson

Cecilia Jönsson

Ledamot

Jakob Sandberg

Jakob Sandberg

Suppleant

Jens Wigenius

Jens Wigenius

DP