Styrelsen 2020

Du når oss enklast via ”styrelsen@mbv.se”

Magnus Olindersson

Magnus Olindersson

Ordförande

Gro Olsen

Gro Olsen

Sekreterare och Kassör

Hugo Ejnarsson

Hugo Ejnarsson

Ledamot och Ungdomsansvarig

Patric Beerman

Patric Beerman

Vice Ordförande

Lars Rignér

DP

Vakant

Vakant

Webmaster

Andrea Olausson

Andrea Olausson

Suppleant

Jakob Sandberg

Jakob Sandberg

Ledamot och Utbildningsansvarig