Bild på en skutta med människor

Skuta
Hav
Personer
Segel
Sol