Astrid Finne
Atene
två okända båtar
Havet
Skuta
Båt
Skutor
Segel