Bild 1 i bildspelet
ungdomar utbildas i knoppkunskap
pålstek
Person
Personer
Havet
Skuta
Båt