Bild 2 i bildspel
Skutrace
Havet
Skuta
Båt
Segel
Skutor