Bild 3 i bildspel
Stora båtar
Stora skutor
Havet
Skuta
Båt
Segel