Styrleseledarmot
Gro Olsen
Havet
Skuta
Båt
Havet
Person