Astrid Finne
Havet
Skuta
Båt
Person
Tidgare Styrelseledamot